Opseg merenja je od -50C do +300C. Koristan kod pečenja rakije

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.